จำเป็นต้องทำ… แต่เราก็ยังเป็นคนดีของสังคมนะ


น้องๆ คะ

คนทำแท้ง ไม่ใช่คนเลวนะ

แม้จะพลาด แต่ไม่ผิด

ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากท้องเพื่อไปทำแท้ง

แม้ว่าจะทำ… แต่ก็ยังเป็นคนดีของสังคม

อยากให้น้องๆ มาช่วยกันเขียน

ว่าทำไม น้องจึงคิดว่า คนที่เลือกทำ … ก็ยังเป็นคนดีของสังคม

ช่วยกันนะคะ

Advertisements