Women Help Women ช่วยน้องได้


logowhw

ในที่สุดก็มาแล้ว …

หน้าสารบัญของเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องยาทำแท้งที่เชื่อถือได้

จริงๆ section นี้มีมานานแล้ว เป็น Q&A เรื่องการใช้ยาและการคุมกำเนิด

แต่ตอนนี้ ทำให้ชัดเจนขึ้นหน้าตาเหมือนสารบัญ

ใครอยากรู้เรื่องอะไร คลิกเลย

https://consult.womenhelp.org/th/page/378/in-collection/377/medical-abortion

…………..

การทำแท้งด้วยยาคืออะไร

ยาทำแท้งทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยามีอะไรบ้าง

อาการผิดปกติเป็นอย่างไร

รู้ได้อย่างไรว่าแท้ง

หลังทำแท้งต้องทำอย่างไร

มีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่

คุมกำเนิดได้เมื่อไหร่

และอีกมากมาย ………………..

 

content_whw

@LINE มาคุยกันกับ womenhelp

@womenhelp

Advertisements

เขียนความเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s