ទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានបន្ថែម


បើអ្នកមានចំងល់ និងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មាននៃថ្នាំរំលូត ឬពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗពីការរំលូត  អ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមរយះ

  • បណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក សោភា (ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា Sophea Pheung) :https://www.facebook.com/sophea.pheung
  • គេហទំព័រសោភា sophea Pheung : https://www.facebook.com/PheungSophea09/
  • លេខទូរសព្ធ័ +855 93 32 34 61
  • ឡាញ Line: Sophea pheung , ID: sophea00000000
  • សាអេឡិចត្រូនិច: pheungsophea7@gmail.com

អ្នកអាចផ្ញើរសារក្នុងហ្វេសប៊ុក ឬគេហទំព័រ  ឡាញ សាអេឡិចត្រូនិច និងអាចទូរសព្ធ័មកគ្រប់ពេលវេលា ខ្ញុំសូមស្វាគមន៏ និងជួយតាមតែអាចធ្វើទៅបាន។

 

 

Advertisements

เขียนความเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s