การเสวนา “ผู้หญิงไม่ใช่อาชญากร ทำแท้งปลอดภัยต้องถูกกฎหมาย”


 

กลุ่มทำทาง มูลนิธิมานุษยะ สถานฑูตอังกฤษ

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

และเครือข่ายทางเลือกเพื่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา

“ผู้หญิงไม่ใช่อาชญากร ทำแท้งปลอดภัยต้องถูกกฎหมาย”

ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ 3 อาคารอเนกประสงค์ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.30 น.

กำหนดการ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

13.00-13.10 น.               นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน และอดีตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

13.10-13.15 น.               สุพีชา เบาทิพย์ ตัวแทนกลุ่มทำทางชี้แจงความเป็นมาของการจัดงาน

13.15-13.35 น.               Kaitlyn Mccoy ตัวแทนกลุ่มทำทางนำเสนอผลการศึกษากฎหมายทำแท้งในประเทศเนปาล และ การให้ข้อมูลเรื่องการทำแท้งอย่างปลอดภัยของรัฐบาลอังกฤษ

13.35-13.55 น.                    Lot Debruyne  ตัวแทนจากสถานฑูตเบลเยี่ยม “กฎหมายทำแท้งในประเทศเบลเยี่ยม และ การสนับสนุนของประเทศเบลเยี่ยมในโครงการ SHE DICIDES”

13.55-14.15 น.                    ตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา  พูดถึงกระบวนการแก้ไขกฎหมาย

อาญาที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ ที่ดำเนินอยู่  ( วิทยากรอยู่ในระหว่างการติดต่อ )

 

14.15-14.35 น.                  Emilie Pradichit  ผู้อำนวยการมูลนิธิมานุษยะ  นำเสนอหลักการสิทธิมนุษยชน

นานาชาติกับประเด็นเรื่องสิทธิในการเข้าถึงการทำแท้ง

14.35-15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-15.40 น.               อภิปรายและซักถาม

15.40-16.40 น.               นายแพทย์นิธิวัชร์ แสงเรือง แพทย์จากเครือข่าย RSA  และ นิสารัตน์ จงวิศาล  และ ศรัทธารา หัตถีรัตน์ ตัวแทนผู้หญิงที่เคยทำแท้ง จากกลุ่มทำทาง พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่เป็นอยู่ และแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายที่อยากจะแก้ไข

16.40-17.20 น.               เปิดอภิปราย

17.20-17.30 น.                    กลุ่มทำทางเชิญชวนทุกคนร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญา มาตรา 301

 

ล่ามแปลไทย-อังกฤษ โดย ไพศาล ลิขิตปรีชากุล และ ญาศศิภาส์ สุกใส

 

 

 

Tamtang Group, Manushya Foundation,

British Embassy, Rights and Liberties Protection Department

and the Choices Network

would like to invite you participate in a forum

 

“Women are not criminals. Safe Abortion Should Be Legalized.”

 

Prakob Hutasingha Conference Room, 3rd fl.Multipurpose Building 1

Thammasat University, Tha Prachan Campus

26 March 2018, 13:00-17:30 PM

 

Agenda

 

Moderated by Associate Prof. Dr. Kritaya Archavanitkul,

Institute for Population and Social Research, Mahidol University

 

 

13.00-13.10 PM                 Opening Remarks on the importance of the Forum to legalize safe abortion by Mrs. Nongporn Roongpetchwong , Senior Human Rights Expert and Former Deputy Director General, Rights and Liberties Protection Department, Ministry of Justice

 

13.10-13.15 PM                 Supecha Baotip, Representative of Tamtang Group, to discuss the background of the forum.

 

13.15-13.35 PM                 Kaitlyn Mccoy, Representative of Tamtang Group,

to present the findings from the comparative legal analysis on abortion laws in countries where abortion is legal.

 

13.35-13.55 PM                 Lot Debruyne, Deputy Head of Mission, Embassy of Belgium in Bangkok, to discuss the legalization of safe abortion in Belgium, the country agenda on women’s rights, with a focus of the ‘She Decides’ campaign

 

13.55-14.15 PM                 Representative of the Council of State to discuss the process in amending the Criminal Penal Code related to safe abortion. (TBC)

 

14.15-14.35 PM                 Emilie Pradichit, Founder and Executive Director, Manushya Foundation,

to discuss the international human rights principles related to the right to access safe abortion.

 

 

14.35-15.00 PM                 Coffee break

 

15.00-15.40 PM                 Q & A session

 

15.40-16.40 PM                 Dr. Nithiwat Saengruang, Doctor from RSA Network

Nisarat Jongwisan  and  Sattara Hattirat, Representative from the women who have experienced abortion and Tamtang group to discuss the effects resulting from the existing criminal laws and present opinions about the laws that they would like to amend.

 

16.40-17.20 PM                 Discussion

 

 

17.20-17.30 PM                 Tamtang Group to invite participants to sign a petition to abolish Article 301 of the Criminal Penal Code.

 

 

Translation Thai-English by Paisarn Likhitpreechakul and Yasasipa Suksai

……………………………………………………………………………………………………….

Material of Presentation by   Kaitlyn Mccoy, Representative of Tamtang Group, to present the findings from the comparative legal analysis on abortion laws in countries where abortion is legal. 13.15-13.35 PM    

เขียนความเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s