รพ.คลองตัน ปลอดภัยไหม


รพ.คลองตันมีชื่อเสียงด้านการทำแท้ง เราเชื่อถือรพ.คลองตันได้จริงไหม

สิ่งที่เราต้องการ คือไม่ให้คนตายหรือบาดเจ็บจากการทำแท้ง


สิ่งที่เราต้องการ คือไม่ให้คนตายหรือบาดเจ็บจากการทำแท้งอ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่เราต้องการ คือไม่ให้คนตายหรือบาดเจ็บจากการทำแท้ง”

บริการรับบุตรบุญธรรม


สำหรับน้องๆ ที่อายุครรภ์มากๆ แล้วไม่พร้อมจะมีบุตร อีกทาอ่านเพิ่มเติม “บริการรับบุตรบุญธรรม”

ข้อเรียกร้องของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม


จุดยืนของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้ออ่านเพิ่มเติม “ข้อเรียกร้องของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”

น่าจะจับแพทย์ที่ไม่ยอมทำแท้ง


ความเข้าใจผิดที่ว่าตามประมวลกฎหมายอาญานั้น ลงโทษแพทย์ทีอ่านเพิ่มเติม “น่าจะจับแพทย์ที่ไม่ยอมทำแท้ง”

“การทำแท้งที่ถูกกฎหมาย” และ “การทำแท้งเสรี”


“การทำแท้งที่ถูกกฎหมาย” กับ “การทำแท้อ่านเพิ่มเติม ““การทำแท้งที่ถูกกฎหมาย” และ “การทำแท้งเสรี””

สังคมเปลี่ยน-กม.ทำแท้งควรเปลี่ยนด้วยหรือไม่


บทสัมภาษณ์ อ.กฤติ (รศ.ดร.กฤติยา อาชวนิจกุล) สถาบันวิจัยอ่านเพิ่มเติม “สังคมเปลี่ยน-กม.ทำแท้งควรเปลี่ยนด้วยหรือไม่”