ฟังเสียงผู้หญิงบ้าง


ตามอ่านข่าวทำแท้งมานาน…
เราได้ฟังเสียงของทุกคน
ได้ฟังเสียงคนให้บริการ, เสียงสัปเหร่อ, เสียงรัฐมนตรี, หมอ, เจ้าหน้าที่รัฐและคนอื่นๆอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับข่าว

แต่เสียงที่เราไม่ได้ยิน นั้นคือเสียงของผู้หญิงเอง
ผู้หญิงที่เคยทำแท้ง พวกเรารู้สึกอย่างไร ทำไมจึงต้องทำ ถ้าไม่ทำ มันมีทางเลือกอื่นใดไหม
เราต้องการความช่วยเหลืออย่างไร สิ่งที่ปรากฎเป็นข่าว มันทำให้เรารู้สึกอย่างไร
การได้ทำแท้ง มันทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้าง …

ที่นี่ จึงเปิดขึ้นเพื่อให้ได้ยินเสียงของผู้หญิง ที่ประสบจริง

แต่กระนั้นก็ตาม มีคนอีกมากมายที่อาจจะอยากเขียนไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อของเด็ก
ปู่ย่าตายายของเด็ก หรือ เจ้าหน้าที่ที่คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ดังนั้นจึงได้จัดส่วนของ ผู้ที่ไม่เคยทำแท้ง แยกไว้เป็นสัดส่วนเพื่อให้คุณๆได้เขียนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่

โดยที่เสียงของผู้หญิงจะไม่ถูกลืมเลือนหาย…